Meny
Meny

Libro Stålteknik - Uppsala

Libro Stålteknik grundades år 1955  och hette då Libro verkstäder. Bolaget blev från år 1977 personalägt varpå alla hade samma inflytande, men såldes sen till St. eriks betong 1991. År 1997 flyttar verksamheten till sin nuvarnde adress och och 13 år senare (2010) förvärvas det av Blixtljuet-koncernen. 

Från att vara ett av de äldsta smidesbolaget i koncernen, är Libro idag främst i framkant, ett modernt smidesföretag i digitaliseringens anda. Libro är i dagsläget 18 stycken medarbetare. 

Läs mer på: www.librostalteknik.se