Meny
Meny

En smideskoncern utöver det vanliga

Blixtljuset AB grundades år 1981 och är en koncern som består av sex stycken smidesverkstäder och ett stålhallsbolag. Koncernen ägs av bröderna Fredrik och Andreas Ling och består av följande dotterbolag: ML Smide, Smidesbyggarna, Byggnadssmide, Libro Stålteknik, RE Snabbsmide, Bengtssons Smide och det nyligen startade bolaget Blixthus stålhallar. Vi är specialiserade på smide: Stålkonstruktioner, renoveringssmide samt större stålkonstruktioner och fastighetsservice till företag.

Tillsammans är vi cirka 130 anställda. Det innebär att vi kan åta oss uppdrag som en enskild smidesverkstad inte skulle klara av tack vare vår stora flexibilitet när det gäller lokaler, personal, maskiner och transporter. Kompetensmässigt har vi en bredd och erfarenhet utan motstycke i smidesbranschen.

Vår geografiska spridning

Smidesbyggarna i Länna är tillsammans med Byggnadssmide och Blixthus Stålhallar belägna söder om Stockholm. Norra regionen utgörs av ML Smide i Upplands Väsby, RE Snabbsmide i Kungsängen, Bengtssons smide i Täby samt Libro Stålteknik i Uppsala.

Den geogrsfiska spridningen från södra till norra Mälardalen, gör att vi alltid är nära våra kunder och kan erbjuda ökade möjligheter till intern rörlighet. 

 • Kärnvärden
  Initiativ, Kreativitet och Ansvarsfulla- är kärnan i vårt varumärke och stommen i allt vi gör och de beslut vi tar. Blixtljusets kärnvärden visar vilken aktör vi vill vara och den roll vi tar i samhället, i våra affärer och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med våra kärnvärden i alla delar av vår verksamhet.
 • Initiativ
  Vi investerar i våra medarbetare genom vidareutveckling, kunskapsutbyten och delaktighet. Vi är lyhörda och utvecklar ständigt vår verksamhet för att möta marknadens behov, krav och förväntningar. Vi väljer bästa möjliga teknik för bästa möjliga resultat. Vi erbjuder skräddarsydd kompetens för just vår typ av produktion och våra kunders behov.
 • Kreativitet
  Vi är lösningsorienterade och är inte rädda för kreativa lösningar i våra processer. Vår företagskultur är inspirerande och möjliggör och uppmuntrar kreativitet. Att tänka utanför ramarna öppnar upp för nya möjligheter och gör oss attraktiva ur ett kundperspektiv. Våra kunder vet att vi kan lösa deras problem och tillgodose deras behov. Vi är bra på personliga relationer som leder till långvariga samarbeten som baseras på problemlösning och vårat driv framåt.
 • Ansvarsfulla
  Vi bygger för ett framtida Sverige och arbetar återanvändningsbart och återvinningsbart. Med det menas att vi prioriterar förnyelsebara resurser och undviker miljöstörande ämnen. Vi tar ansvar genom att uppmana våra leverantörer och tillverkare att arbeta med ständig utveckling för minsta möjliga miljöpåverkan. Vi samordnar transporter för att undvika onödiga miljöutsläpp och arbetsbelastningar.